Consultanță în achiziții publice

Echipa noastră este specializată în mai multe domenii de activitate și multiple programe de finanțare. Colaborăm, de asemenea, și cu instituțiile  din sectorul public, cărora le oferim sprijin și asistentă în vederea desfășurării corespunzătoare a achizițiilor publice, în conformitate cu normele juridice în vigoare. Drept urmare, în calitate de experți în achiziții publice:

  • întocmim Strategia și Programul Anual al Achizițiilor Publice, pe baza referatelor de necesitate ale compartimentelor de specialitate din cadrul instituțiilor publice
  •  elaborăm întreaga documentație de atribuire (fișă de date, caiet de sarcini, DUAE, modele de formulare și contracte) și notele justificative aferente achizițiilor
  •  asigurăm asistentă în procedurile interactive pe SEAP

Dezvoltarea este posibilă atunci când profesionalismul ne ghidează în toate acțiunile noastre. Fie că vorbim de sectorul public sau de cel privat, domeniile pe care le abordăm sunt într-o continuă schimbare, astfel că acționăm prompt, susținând inovația și evoluția, pentru a contribui în acest mod la îndeplinirea misiunii clientului nostru.

Locaţiile noastre